Valpens utveckling 2-4 veckor

Två till fyra veckor = Övergångsfas
Nu utvecklas valpens hjärna och sinnen snabbt. Efter 12-13 dagar öppnar valpen ögonen och efter 15 dagar är ögat utvecklat. När valpen är fyra veckor har den fullt utvecklad syn och när den är fem veckor känner den igen sin mamma och sina syskon med synen. Efter 12-14 dagar öppnas öronen och valpen reagerar för höga ljud. Vid tre till fyra veckor hör den som en vuxen hund.
Beteenden: Sociala beteenden börjar utvecklas. Valpen undersöker syskonen. Den börjar vifta på svansen. Den leker med sina syskon. Valpen kan skälla och börjar stå och gå. Den börjar tigga mat.
När jag kommer till lådan så vaknar de och vill hälsa.. nu börjar den mest underbara tiden och det blir mycket gos och kel.
När de är ca 3v så kommer de att få flytta ut i hemmet till en valphage som kommer att byggas ut successivt. De kommer att fortsätta sova med oss på nätterna.